Obec

Obecní úřad

Obecní úřad Obecní úřad
Starosta Szymsza Jiří
Adresa Rozstání 77
79862
Telefon 582 395 417
E-mail ou-rozstani@iol.cz
Úřední hodiny Po-Pá: 8.00 - 16.00

Pošta

PSČ 798 62
Internetové stránky http://www.cpost.cz/
Otevírací doba Po-Pá: 8:00-10:00, 14:00-16:00

Knihovna

Otevírací doba Út: 16:30-19:30

Počet obyvatel

Počet obyvatel v Rozstání a Baldovci

Rok Počet obyvatel
1910 1350
1991 752
1995 726
2000 728

Statistické údaje

Druhy pozemků (údaje roku 2002)

Celková výměra pozemku (ha) 1656,0509
Chmelnice (ha) 0
Lesní půda (ha) 779,8008
Louky (ha) 133,742
Orná půda (ha) 632,0422
Ostatní plochy (ha) 60,0695
Ovocné sady (ha) 0
Vinice (ha) 0
Vodní plochy (ha) 19,9586
Zahrady (ha) 15,0065
Zastavěné plochy (ha) 15,4313
Zemědělská půda (ha) 780,7907

Hospodářská činnost (údaje roku 2002)

Akciové společnosti - počet subjektů 0
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 13
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 35
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 14
Ostatní právní formy - počet subjektů 7
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 65
Počet podnikatelských subjektů celkem 121
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 24
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 27
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 8
Státní organizace - počet subjektů 0
Svobodná povolání - počet subjektů 8
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 32

Kultura (údaje roku 2002)

Hřbitov 2
Sakrální stavba 1
Smuteční síň 1
Veřejná knihovna vč. poboček 1

Obecná charakteristika (údaje roku 2002)

Katastrální plocha (ha) 1656,0509
Nadmořská výška (m. n. m.) 545
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 2
První písemná zpráva (rok) 1358

Obyvatelstvo (údaje roku 2002)

Muži (z narození celkem) 3
Muži (z obyv. celkem) 360
Muži (z poč. bydl. obyv.k 31.12.) 331
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0
Muži (z přistěhovalí celkem) 7
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -8
Muži (z vystěhovalí celkem) 15
Muži (ze salda migrace celkem) -8
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 337
Muži (ze zemřelí celkem) 3
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 671
Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv. cel.) 212
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 101
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 202
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 197
Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv. cel.) 151
Počet žadatelů o práci 24
Počet žen ve věku 15-54 (z obyv. cel.) 175
Počet žen (55+) a mužů (60+) (z obyv. cel.) 214
Přirozený přírůstek celkem -5
Přistěhovalí celkem 18
Přírůstek/úbytek celkem -11
Saldo migrace celkem -6
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 675
Vystěhovalí celkem 24
Zemřelí celkem 13
Ženy (z narození celkem) 5
Ženy (z obyv. celkem) 392
Ženy (z poč. bydl. obyv.k 31.12.) 340
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -5
Ženy (z přistěhovalí celkem) 11
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -3
Ženy (z vystěhovalí celkem) 9
Ženy (ze salda migrace celkem) 2
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 338
Ženy (ze zemřelí celkem) 10
Živě narození celkem 8

Peněžnictví (údaje roku 2002)

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 2

Školství (údaje roku 2002)

Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1

Sport (údaje roku 2002)

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2
Tělocvičny (vč. školních) 2

Technická vybavenost (údaje roku 2002)

Délka místních komunikací v km 8
Kanalizace bez napojení na ČOV (1-0) 1
Plynofikace obce (1-0) 1
Pošta - počet 1
Poštovní směrovací číslo 79862
Požární hydrant (1-0) 1
Požární nádrž (1-0) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1
Veřejný vodovod (1-0) 1

Zdravotnictví (údaje roku 2002)

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1