Turistické zajímavosti – Rozstání

Kostel

Kostel Kostel
Kostel Kostel

Farní kostel v Rozstání je zasvěcený sv. archandělu Michaelu. Je jedním z nejstarších pamětníků starých dob v Rozstání.

První zmínka o kostele je z roku 1391. Roku 1492 dostal kostel dva zvony, jeden z nich je na věži dosud, ten druhý puknul v roce 1729 a v roce 1916 byl nahrazen zvonem novým.

Původní kostel vypadal jinak. S bouráním starého kostela se začalo 29.2.1768. Základní kámen byl položen 27.4.1768. Základy jsou hluboké 3,5 m. Původní plán byl 1,8 m, ale při kopání narazili na ještě nesetlelé kosti, původní hřbitov byl totiž kolem kostela. V roce 1770 bylo dokončeno zdivo a roku 1773 byl kostel hotov. Vnitřní vybavení (oltář, kazatelna, křtitelnice) je až z roku 1781 kdy byl také kostel posvěcen. Roku 1786 byla u kostela postavena fara.

Větrný mlýn

Větrný mlýn Větrný mlýn

Kamený větrný mlýn holandského typu (zděný), kóta 595 m. n. m., vpravo od silnice do Otinovsi. Mlýn se nachází v seznamu nemovitých kulturních památek, ale v mapách nebývá uváděn. Větrný mlýn postavil Antonín Zukal, původem z Panského mlýna od nedalekého rozstánského rybníka. Do roku 1922 se ve vlastnictví vystřídalo 14 majitelů. Za zmínku stojí Rudolf Zukal, který v roce 1904 odstranil větrné lopaty a zřídil plynový motor. Navzdory této modernizaci ale mlýn nevynášel, protože roku 1917 odešel z Rozstání do Podolí u Brna kde si koupil mlýn vodní. V roce 1919 získal větřák Alois Zapletal, který se zřejmě nejvíce zasloužil o jeho konec. Postupně rozprodal všechno strojní zařízení a po roce odešel. Poté mlýn ztratil svou původní funkci a jeho budova se ztratila mezi okolními hospodářskými budovami, které jsou na něho těsně přilepeny. Dnešní majitel provádí postupně na všech částech usedlosti i mlýna rozsáhlou rekonstrukci.

Panský mlýn a rybník

Panský rybník Panský rybník

Rybník slouží v létě ke koupání.

Nový rybník a rozstánský vodní mlýn

Nový rybník Rozstánský vodní mlýn

Nový rybník leží mezi Rozstáním a Otinovsem. Slouží k chovu ryb a divokých kachen.

Rozstánský mlýn býval dříve nazýván horním (dolní v Baldovci). Před mlýnem býval rybník. Zbytky hráze a náhonu jsou patrny i dnes. Na rozstánském mlýně se nemlelo jenom obilí, součástí mlýna byla i pila.

V posledních letech se jeho majitelé pokoušeli o rekonstrukci zchátralých budov, ale protože na mlýně dlouho nezůstali, chátral dál. Až nyní se zdá že by se to novým majitelům mohlo podařit. I když původní vzhled mlýna už nikdo nevrátí.

Starý a nový hřbitov, obřadní síň

Starý hřbitov Nový hřbitov, obřadní síň

Starý hřbitov leží hned za kostelem. Protože však již nepostačoval, byl zřízen na konci obce směrem na Baldovec hřbitov nový.