Možnosti sportovního vyžití

Fotbalové hřiště a tenisové kurty

Fotbalové hřiště a přilehlé tenisové kurty se nacházejí u budovy školy.

Fotbalové hřiště a tenisové kurty Fotbalové hřiště a tenisové kurty

Související informace

Posilovna alias „Fitness studio Rozstání“

Posilovna Posilovna

Historie posilovny

Do jara 2003 chodilo pár mladých mužů si zlepšovat svou kondici do sokolovny v Rozstání, kde pilně cvičili na bradlech, na lavici, a také zde bylo pár činek. Ale někde se přece začít musí, ne? Sokolovna byla sice dostačující, ale ne vždy dostupná. Po dohodě se starostou byla na posilovnu uvolněna místnost bývalého skladu CO na Obecním úřadě.

Správci místnosti se stali Radek Matuška a Jaroslav Tihelka. Ti za pomoci svých kamarádů (Michala Kratochvíla a Radima Voráče) místnost vyklidili, řádně vyčistili a obložili ji dřevěným obložením. Pak se převezlo vybavení ze sokolovny (pouze lavice a činky). Později se také převezly bradla. Jejich převoz, rozebrání a opětovné složení bylo komplikované, ale povedlo se. Dále se koupil koberec, aby se místnost stala útulnější. O hudbě, jako povzbuzení ke cvičení, není pochyby. Nyní se posilovna naplno využívá a dle finančních prostředků vylepšuje.

Současní stálí návštěvníci posilovny – mimo správců Radka a Jardy, Radim a Ladislav Voráčovi, Milan Grim (jediný který není z Rozstání), Zdeněk Hudec.

Provozní řád posilovny v Rozstání

  1. Místnost pro posilování je poskytnuta občanům pro sportovní činnost za dobrovolné vstupné na údržbu strojů, osvětlení a topení. Místnost je v prostorách obecního úřadu, v suterénu první místnost vpravo.
  2. Místnost poskytuje Obecní úřad Rozstání, který nemá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví cvičících občanů, kteří zde cvičí pouze na vlastní riziko.
  3. Jedinými osobami majícími hmotnou odpovědnost za vybavení místnosti a ostatní dostupné prostory jsou – p. Jaroslav Tihelka ml., bytem Rozstání 91, a p. Radek Matuška, bytem Rozstání 32, kteří také jediní převzali klíč od místnosti a hlavního vchodu do budovy a odpovědnost podepsali.
  4. Každý cvičící je povinnen se chovat tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě ani nikomu jinému. Dále je každý povinen udržovat čistotu a pořádek v místnosti a starat se, aby nebylo ničeno vybavení a zařízení místnosti. Každý je povinen dodržovat protipožární předpisy.
  5. Je zakázáno vcházet do ostatních volně přístupných prostor budovy obecního úřadu. Smí se používat pouze prostory toalet v suterénu.
  6. Osoby mladší 18-ti let smí cvičit pouze v přítomnosti osoby starší 18-ti let.

Související informace

Sokolovna

Sokolovna Sokolovna